Kontaktinformation och adress

Markku Saarinen
+46-(0)735-070777

Niclas Lind
+46-(0)709-936093

Postadress

Artist & Eventbolaget
Saarinen och von der Lancken
Gamla Brogatan 44
111 20 Stockholm

Besöksadress

Gamla Brogatan 44,
Oscarsteaterns sceningång

Vi är:

Markku Saarinen
VD, Delägare
Mobil +46-735-070777
markku@artistocheventbolaget.com

Niclas Lind
Agent/ försäljning företag
Mobil +46-709-93 60 93
niclas@artistocheventbolaget.com

Vicky von der Lancken
Delägare
Mobil +46-70-776 66 30
vicky@nojeskontoret.com