2019-01/lassenilsen-3

Lasse Nilsen - " Jag ser vad du säger "

Lär dig att:

  • Bli medveten om vilka signaler du skickar ut // Hjälp! Vad säger jag med kroppen utan att veta om det?
  • Vilka signaler från andra sätter igång ditt system? // Bli bäst på att förstå dig själv och andra.
  • Hantera stressiga situationer på jobbet och i vardagen. //  Reducera stress effektivt
  • Undvika onödiga konflikter och missförstånd. Hitta kraftfull kommunikation
  • Upptäcka och hantera härskartekniker.
  • Förstå och dra nytta av fördelarna med Kroppsmedvetenhet. Förstå och dra nytta av fördelarna med //  resultatinriktad kommunikation //Kroppsmedvetenhet
  • Stärka din självbild och ditt självförtroende.

Egentligen är vi alla experter på kroppsspråk. Det är ju ett språk vi pratar hela tiden, varje dag.
Men vi förstår väldigt lite av alla dom signaler som skickas fram och tillbaka utan ord och som säger vad vi egentligen menar. Varje gång jag förstår en situation eller en annan människas beteende så får jag alltid en känsla av frihet. Jag blir mindre stressad och kan fatta egna genomtänkta beslut i min egen takt.

Lasses unika förmåga att med humor och träffsäkerhet gestalta gör publiken delaktig och medveten om hur vi kan hantera situationer som vi alla känner igen oss i. Publiken får lära  sig om hur vi beter oss i rummet, sociala regler, hur vi kan upptäcka härskarteknik hos andra men också hos oss själva. Det viktiga i all kommunikation är att bli medveten om vad som sägs både verbalt men också i det tysta. Då kan vi förebygga missförstånd och onödiga konflikter. Vilka signaler skickar vi ut till andra och vilka signaler tar vi emot? Med hjälp av inspirerande övningar lär sig publiken en kroppsmedvetenhet som dom kommer att ha glädje av både på jobbet och i vardagen.

Lasse Nilsen är komiker, mimare och föreläsare.

Han är den enda komikern i Sverige som har fem års mimutbildning på den legendariska l’ecole de mime d’Etienne Decroux i Paris.

Lasse är också en av Försvarsmaktens Fältartister och har gjort sina shower för soldater i Afghanistan, Mali och Kosovo. Något som bidragit till hans kunskap om kommunikation även i riktigt svåra situationer.
Nu kommer hans föreläsning ”Jag ser vad du säger”

”Lasse Nilsens framträdande på Teracoms informationsträff för personalen var en succé! Hans sätt att anpassa sina nummer och att med kroppsliga övningar utföra de mest dråpliga scener – känns helt nytt!” Helena Davidsson, ansvarig för internkommunikationen inom Teracom Group

Kroppsspråk  - Ickeverbal kommunikation - Sociala regler - Härskarteknik - Kroppsmedvetenhet - Inspiration

Boka Lasse Nilsen

Markku Saarinen 0735-070777

markku@artistocheventbolaget.com

Instagram bild
Instagram bild
Instagram bild
Instagram bild
Instagram bild
Instagram bild
Instagram bild
Instagram bild
Instagram bild
Instagram bild
Instagram bild